روز سوم دوره توانمند سازی سرگروه ها و مربیان

در ادامه دوره توانمندسازی سرگروه ها و مربیان صالحین، کارگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تدریس استاد نداف برگزار گردیداشتراک در خبرنامه

دریافت جدیدترین اخبار و مطالب