دوره توانمند سازی سرگروه ها و مربیان

به گزارش خبرنگار صالحین استان تهران؛ افتتاحیه و اولین کلاس دوره توانمندسازی مربیان و سرگروه های صالحین استان تهران با موضوع آداب زیارت و مهمات کار تربیتی توسط حجت الاسلام عشرتی معاون تعلیم و تربیت استان تهران برگزار گردید.
اعت 10.30صبح موررخ 24/04/98اشتراک در خبرنامه

دریافت جدیدترین اخبار و مطالب