جوانه های صالحین در محله های اسلامی

به گزارش خبرنگاران صالحین استان تهران از تاریخ 1/4/1398 در سرتاسر استان تهران از فیروزکوه تا پیشوا – از پیشوا تا ملارد برنامه های جوانه های صالحین در پایگاه های بسیج آغاز گردیده است.

محوریت این برنامه ها نوجوانان 10 تا 15 ساله به عنوان مخاطب اصلی جره طیبه صالحین استان تهران می باشند.اشتراک در خبرنامه

دریافت جدیدترین اخبار و مطالب