#

روز سوم دوره تو...

در ادامه دوره توانمندسازی سرگروه ها و مربیان صالحین، کارگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تدریس استاد نداف برگزار...

تکمیلی(دوره توا...

کلاس کار تشکیلاتی در صالحین...

دوره توانمند سا...

کلاس مخاطب شناسی در شجره طیبه صالحین توسط استاد حجت الاسلام آغاسی زاده در محل برگزاری دوره توانمند سازی سرگروه...

دوره توانمند سا...

به گزارش خبرنگار صالحین استان تهران؛ افتتاحیه و اولین کلاس دوره توانمندسازی مربیان و سرگروه های صالحین استان تهران با...

روز سوم دوره توانمند...

در ادامه دوره توانمندسازی سرگروه ها و مربیان صالحین، کارگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی...

تکمیلی(دوره توانمند ...

کلاس کار تشکیلاتی در صالحین...

دوره توانمند سازی سر...

کلاس مخاطب شناسی در شجره طیبه صالحین توسط استاد حجت الاسلام آغاسی زاده در محل...

دوره توانمند سازی سر...

به گزارش خبرنگار صالحین استان تهران؛ افتتاحیه و اولین کلاس دوره توانمندسازی مربیان و سرگروه...

روز سوم دوره توانمند...

در ادامه دوره توانمندسازی سرگروه ها و مربیان صالحین، کارگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی...

تکمیلی(دوره توانمند ...

کلاس کار تشکیلاتی در صالحین...

دوره توانمند سازی سر...

کلاس مخاطب شناسی در شجره طیبه صالحین توسط استاد حجت الاسلام آغاسی زاده در محل...

دوره توانمند سازی سر...

به گزارش خبرنگار صالحین استان تهران؛ افتتاحیه و اولین کلاس دوره توانمندسازی مربیان و سرگروه...اشتراک در خبرنامه

دریافت جدیدترین اخبار و مطالب